2019 WSE IN 

THE WESTIN XI'AN

Address  66 Ci En Road, Qu Jiang New District Xian, 710061, China

Tel  +86 29 6568 6568

Web  westin.com/xian